1.

سخن سردبیر :سکوت پژوهشگر

صفحه 609-610
محسن نظری

2.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر بازاریابی اجتماعی در توسعه فعالیت‌های بنیادهای خیریه

صفحه 611-632
محمدمهدی عظیمی حسنی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ سید حامد وارث

3.

بررسی تأثیر هویت اجتماعی، جاذبه‌های ارتباطی و دسته‌بندی محصول بر وفاداری به برند

صفحه 633-654
نادر سیدامیری؛ محمد جلالی؛ ساره غمخوار؛ علی داوری

4.

مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان

صفحه 655-689
عباس سلمان‌پور سهی؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد آقایی

5.

تأثیر توأمان استراتژی و شایستگی‌های سازمانی بر هویت برند سازمانی

صفحه 690-720
محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش

6.

تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری

صفحه 721-743
نیلوفر هادیانفر؛ عبدالهادی درزیان ‌عزیزی

7.

طراحی الگوی مفهومی عشق برند بر مبنای نظریه کنش متقابل نمادین

صفحه 744-768
منیژه قره چه؛ شهریار عزیزی؛ آزاده عسکری؛ ابوالفضل براتی

8.

طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز

صفحه 769-790
محسن محسنی؛ فرشاد فائزی رازی؛ مریم خوشنویس

9.

تأثیر عدم قطعیت تخفیف بر تصمیم به خرید

صفحه 791-813
کیان نوروزی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ توماس زوئگا رمزوی؛ محسن نظری؛ عبدالحسین وهابی

10.

نوع‌شناسی اخبار جعلیِ شبکه‌های اجتماعی در بافت مصرف ایران، الگوی مفهومی مردم‌نگارانه

صفحه 814-844
عماد رحمانیان

11.

طراحی الگوی تأثیر رسانه‌ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه

صفحه 845-860
علی آدوسی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ رضا نجف بیگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب