1.

کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی

صفحه 1-27
حمید مسجدسرایی؛ سید رسول موسوی

2.

کاربست سواد رسانه‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به‌عنوان یک مسئلۀ مستحدثه

صفحه 29-46
سید مرتضی اسمعیلی طبا؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی

3.

جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

صفحه 47-71
محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی

4.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

صفحه 73-100
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری

5.

تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال

صفحه 101-124
عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ سید مصطفی میرمحمدی؛ سیده معصومه غیبی

6.

بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

صفحه 125-149
محمد تقی تولمی؛ عبدالله امیدی فرد

7.

تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت

صفحه 151-174
علی اکبر ایزدی فرد؛ محمّد مهدی زارعی؛ حسین شکریان امیری

8.

واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه

صفحه 175-203
سعید مولوی وردنجانی

9.

کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت»

صفحه 205-226
سید محمد موسوی مقدم؛ سمیه آقایی نژاد

10.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

صفحه 227-259
زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد

11.

مطالعۀ تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 261-281
محمد حسین وکیلی مقدم

12.

بررسی و بازنگری ادلۀ لبی حجیت قول صحابه

صفحه 283-307
سید علی ربانی موسویان

13.

نقد دیدگاه اتان کلبرگ دربارۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه

صفحه 309-329
محمدرضا ظفری

14.

نسبت‌سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادلۀ ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

صفحه 331-356
محسن واثقی؛ محمد مهریار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب