1.

مطالعات شرق شناسی و مستشرقین از دیدگاه کسروی

صفحه 1-20
مهدی اسدی؛ پرویز حسین طلائی؛ علی اکبر مسگر

2.

بررسی گونه‌های گردشگری مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی شهر تبریز)

صفحه 21-43
احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی

3.

جستاری در تاریخ زرتشتیان با استناد به اسناد یافت شده در مجموعۀ پولادی (دورۀ قاجار و پهلوی اول)

صفحه 45-65
مهربان پولادی؛ محسن ابوالقاسمی

4.

کبوترخانه های ایران و ترکیه: نگرشی تطبیقی بر نحوه کارکرد و جایگاه آنها در فرهنگ بومی منطقه

صفحه 67-89
یداله حیدری باباکمال

5.

عوامل مؤثر، روند و پیامدهای انتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی در کرمانشاه

صفحه 91-114
ابتهاج سلیمی؛ حسن زندیه؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی

6.

فیلولوژی و سنت فیلولوژیک در شرق شناسی آلمانی زبان (دورۀ اسلامی)

صفحه 115-137
آزاده شریفی؛ علیرضا حاجیان نژاد

7.

البارجین و الخرداذی دو وام‌واژۀ فارسی در زبان عربی

صفحه 139-157
سمیه السادات طباطبایی؛ علیرضا حسینی

8.

حیات سیاسی اجتماعی شیعیان افغانستان در عصر سَدوزایی‌ها (1160-1233ق/1747-1818م)

صفحه 159-180
حسین عبدلی؛ مهدی گلجان

9.

بازنمایی مفهوم ایران‌ در عصر ایلخانی (بر اساس منظومه‌های تاریخی)

صفحه 181-203
مهشید گوهری کاخکی؛ محمدجعفر یاحقی

10.

نقد و تفسیرهای «عرفان گرایانه» از موسیقی ایرانی و برخی ازجنبه‌های بستر فرهنگی ـ اجتماعی موسیقی در دهه های سی و چهل شمسی

صفحه 205-244
پویا نکویی؛ رضا پرویزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب