1.

بررسی تحولات گمرک بوشهر در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ ق. بر پایۀ یادداشتهای منتشرنشدۀ لامبرت مولیتور

صفحه 1-17
غلامرضا امیرخانی

2.

واکاوی خط مشی سیاسی و اداری هخامنشیان در شبه‌جزیرۀ عربستان

صفحه 19-38
حمیدرضا پیغمبری

3.

قبطها اقلیتی مذهبی در سرزمین فراعنه: از رویش تا افول مسیحیت

صفحه 39-56
رویا دیجو؛ مصطفی ده پهلوان؛ کمال الدین نیکنامی

4.

بنای سرخه دیزۀ ناودار: ایوان عظیم ماذروستان در امتداد شاهراه خراسان بزرگ

صفحه 57-82
ایرج رضائی؛ سجاد علی بیگی

5.

واکاوی پیشینه و خاستگاه هزاره های اوغانی و جرمانی

صفحه 83-100
جمشید روستا؛ محمد میرزایی بادیزی

6.

اطلاعاتی نویافته دربارۀ ناصرالدین شاه قاجار بر اساس حذفیات پنج تصحیح غیرتخصصی از روزنامۀ خاطرات او مطالعۀ موردی: لاتین‌نوشت‌‌های ناصرالدین شاه در آلبوم شمارۀ 97 بیوتات سلطنتی (املای لاتین اسامی بانوان حرم)

صفحه 101-128
نسیم محمدی

7.

بررسی نقش و کارکرد امامزاده‌ها در تحول تاریخی شیعه در ایران پیش از صفویه با تأکید بر امامزاده‌های شیراز و یزد

صفحه 129-150
اصغر منتظرالقائم

8.

بررسی ویژگی های منابع و نویسندۀ «هوی هوی یائو فانگ» بر اساس تحلیل تطبیقی متن «هوی هوی یائگ فانگ» با متن «قانون در طب» ابو علی سینا

صفحه 151-169
چینگ وانگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب