1.

کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی

صفحه 1-19
محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی یزدلی؛ مهدی حمزه پور

2.

واقعه‌مندی و انواع واقعه در اشعار آزاد نیما

صفحه 21-38
تقی پورنامداریان؛ محمدسامان جواهریان

3.

فنون روایی پسانوگرایی در رمان «دل فولاد» منیرو روانی‌پور

صفحه 39-62
صادق خدادوست؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی

4.

گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر

صفحه 63-86
محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصر الله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ محمدعلی بیدلی

5.

نقد و تحلیل تطبیقی ظرفیت نمایشی رمان‌های «آینه‌های دردار» و «کوزیما یا تقریباً گراتزیا» بر مبنای الگوی فرایتاگ

صفحه 87-110
مهدی عبدی؛ عسگر صلاحی؛ شهریار گیتی

6.

بازخوانی المُعجم فی معاییر اشعار العجم به مثابۀ تحریری از نقد الشّعر

صفحه 111-134
مجاهد غلامی

7.

بازخوانی نقش انقلاب علمی داروین در شکل‌گیری نیهلیسم در اندیشه‌های صادق هدایت

صفحه 135-158
جعفر فسایی؛ نجمه دری

8.

بررسی تطبیقی درون‌مایه‌های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف

صفحه 159-182
علی محمد مؤذنی؛ تیمور مالمیر؛ معصومه عبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب