1.

ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد پوشش کم‌گسیل در جدارهای نورگذر ساختمان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 5-16
بهروز محمدکاری؛ شاهین حیدری؛ مهدیه آبروش

2.

ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 879-893
سیدنعمت اله موسوی؛ ارجمند سلطانی؛ بهاالدین نجفی

3.

امکان سنجی بکارگیری روش های غیرسازه ای و خودکارسازی در ارتقا بهره برداری از سامانه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-127
مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی

4.

بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 627-643
جعفر نوری یوشانلوئی؛ وحید رجاء

5.

بررسی کاربردی و اقتصادی اثر پوشش‌های مختلف فیزیکی در کاهش تبخیر از مخازن آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه آزمایشگاهی)

دوره 53، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1297-1313
حجت کرمی؛ حمیدرضا قزوینیان

6.

تأثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی و دیم

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 923-931
سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس

7.

تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-159
محمود زمانی؛ محمدتقی رفیعی

8.

تحلیل اقتصادی - فنی کاهش مصرف آب و انتشار گاز دی‌اکسید کربن با بهره‌گیری از انرژی‏های تجدید‏پذیر برای تولید الکتریسیته (مطالعۀ موردی: نیروگاه بخاری بعثت تهران)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 505-518
سید علی موسوی؛ روح اله آسایش زارچی؛ مهدی مهرپویا؛ بهرام قربانی

9.

تحلیل اقتصادی منابع تأمین آب و رتبه بندی آن با رویکرد کاهش مصرف آب

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 245-262
مهرداد پورحسین قادی؛ سجاد سعدی

10.

تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

دوره 4، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 1-17
مسلم آقایی طوق

11.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-66
علی خالقی؛ المیرا نوری زینال

12.

واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 417-438
علی ساعتچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب