1.

تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 69-87
عباس زراعت

2.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-81
سید محمد حیدری خورمیزی

3.

فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 665-687
هادی همتیان؛ علی بحری

4.

کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 402-383
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی

5.

واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه‌کارهای حل آن

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 29-7
عباس احمدی؛ علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

6.

واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 731-750
سید ابوالقاسم حسینی زیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب