1.

بایستگی نگارش فرهنگ نام‌تصویرهای ادب پـارسی با بررسی نمونه‌ای دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-18
سعید مهدوی‌فر

2.

پرواز یا پروار؟ تأملی در بیت‌هایی از خاقانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 207-220
مجید منصوری

3.

تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 161-179
زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

4.

خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 145-160
مجید منصوری

5.

شگردهای طنزآفرینی خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-130
محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب