1.

بررسی جریان¬شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 43-58
موسی نجفی؛ محمد سجاد نجفی

2.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تحولات نسلی خانواده روستایی در نیم قرن اخیر بررسی موردی روستای حصارخروان استان قزوین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-66
زهره نجفی اصل؛ مهدی طالب

3.

بسترسازی گفتمانی در سیاست‌ فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 859-876
پروین دخت اوحدی؛ کاظم حاجی رجبعلی

4.

سیاست دموکراتیک و عوامل مؤثر بر آن (تحلیل ثانویه داده‌های جهانی با رویکرد تطبیقی میان کشوری)

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 61-85
حامد شیری

5.

شکل‏ گیری گفتمان موسیقی سنتی در حوزه موسیقی ایران، از 1340 تا 1357

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 523-535
سارا اباذری

6.

شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 5-16
سید محسن حبیبی؛ مینا رضایی

7.

غرب‌زدگی جلال آل‌احمد نقدی بر مدرنیسم سطحی و مدرنیزاسیون وابسته عصر پهلوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-191
محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب