1.

بررسی نقد روان‌شناختی عبدالقاهر جرجانی (با تکیه بر کتاب اسرارالبلاغة)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-61
محمّد شایگان‌مهر

2.

چارچوبی نظری برای داوری در باب اخذ در شعر: بر مبنای نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریه فرمالیسم روسی

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 61-80
محمد هادی مرادی؛ صادق خورشا؛ حسام حاج مومن

3.

دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-109
محمد هادی مرادی؛ فاطمه کاظمی

4.

روش شناسی رویکردِ خوانشی نصر حامد ابوزید از اندیشه عبدالقاهر جرجانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-116
رسول دهقان ضاد؛ الهام بابلی بهمه

5.

سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-28
احمد امیری خراسانی؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی

6.

مطالعة تطبیقی نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریة بافت موقعیّت فرث

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 17-35
سید محمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی؛ نصراله شاملی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب