1.

امکان سنجی مسئولیت کیفری اصحاب رسانه در خودکشی نوجوانان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-330
مهرنوش ابوذری

2.

بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق)

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-290
سیرالله مرادی؛ مرتضی عرب

3.

تحولات اساسی حقوق کیفری افغانستان با تصویب کد جزا

دوره 9، پاییز 1399، آذر 1399، صفحه 7-27

4.

چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 5، دی 1382
دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری

5.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

6.

حکومت و حقوق کیفری

دوره 2، شماره 6، خرداد 1383
دکتر محسن رحامی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی

7.

دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 21-41
حسین آقایی جنت مکان

8.

سیر تحول مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجده میلادی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-127
آرمین علیمردانی؛ مصطفی واحدی؛ محمدرضا بهروزی

9.

عناصر تحلیلی و آثار اجرایی حقوق کیفری

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 269-247
علی پورحسن سنگری

10.

کمال گرایی کیفری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 173-194
محسن برهانی؛ بشری محمدی فرد

11.

مخاطرات گستردۀ اجتماعی در بستر مکاتب و اندیشه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-289
بهمن شهریاری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری

12.

نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
عبدالله خدابخشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب