1.

آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94
سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی

2.

از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 103-120
محمدحسین محمدعلی خلج؛ محمدتقی طباطبایی

3.

اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مهدی قوام صفری

4.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

5.

تعریف و تشخیص انسان از نگاه ملاصدرا و کارل یاسپرس

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
حسین کرمی

6.

درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-57
حمید بهلولی؛ مصطفی غفاری

7.

رویکردی معرفت‌شناختی به مسئلۀ این‌همانی شخصی از دیدگاه هیوم

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 21-37
علیرضا حسن پور

8.

زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174
علیرضا فرجی

9.

طراحی الگوی مفهومی عشق برند بر مبنای نظریه کنش متقابل نمادین

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 744-768
منیژه قره چه؛ شهریار عزیزی؛ آزاده عسکری؛ ابوالفضل براتی

10.

معضله نفس - بدن از دیدگاه ملاصدرا و لایبنیتس

دوره 1، شماره 1، دی 1383
دکتر سید محمدعلی دیباجی

11.

نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 173-196
احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب