1.

ارزیابی کاربرد هرمنوتیک در پژوهش های سیاسیِ اسلامی

دوره 38، شماره 4، دی 1387
بهرام اخوان کاظمی

2.

برهان زیبایی از منظر سی اس لوئیس

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 61-78
مریم سیف؛ فرح رامین

3.

بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 205-224
محمد تقی قزلسفلی

4.

تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-278
داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی

5.

تاملی در مسائل کلان معرفت شناختی باستان شناسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1383
unknown

6.

درآمدی بر روش شناسی اندیشه سیاسی در دوره میانه تمدن اسلامی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
دکتر داود فیرحی؛ داود فیرحی

7.

ریشه‌یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن‌سینا

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 15-36
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد

8.

سازه انکاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر حمیرا مشیر زاده

9.

علم انسان به اشیاء خارجی از دیدگاه جان لاک و محقق لاهیجی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-40
زهرا شاهبازی محمودآبادی؛ مجید ملایوسفی

10.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
بهرام مقدادی

11.

مبانی فلسفی پژوهش در سنجش زبان انگلیسی در ایران: بررسی مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی از 2008 تاکنون

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 831-860
کیومرث رضوی پور

12.

معرفت شناسی خرد

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر محمد لگنهاوزن؛ حسن مهرنیا

13.

معرفت‌شناسی و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی

دوره 39، شماره 8، دی 1386
محمدحسین Ramesht؛ سید عبدالعلی کمانه؛ صمد فتوحی

14.

مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفتشناسی نوصدرایی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 55-77
عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی عاشوری

15.

نظری اجمالی به مبحث وجود ذهنی

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر حسین غفاری

16.

نقدی بر برخی از مضامین پنهان و آشکار آثار دورکیم

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 433-452
منصور وثوقی؛ حسین میرزایی؛ یونس اکبری

17.

نقش معرفت‌شناسی فلسفی در تحقیقات علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 44، شماره 3، آبان 1389، صفحه 143-169
اسماعیل افقهی؛ علی رضائی شریف؛ عیسی برقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب