1.

بوردیو، قدرت نمادین، خشونت نمادین، زبان، سرمایه، میدان

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 295-314
سید امیر نیاکوئی

2.

پیدایش جمعیت معترض: از جنبش‌های شهری تا جنبش‌های فراگیر

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 473-499
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ علی حاجلی

3.

پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی – سیاسی معاصر ایران

دوره 38، شماره 4، دی 1387
حمید احمدی؛ مرتضی منشادی

4.

تاریخ‌نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت در ایران سنتی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1091-1063
حجت کاظمی

5.

جنبش اجتماعی مزدک و اندیشه سیاسی شاهی

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر بهرام اخوان کاظمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.