1.

آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 299-320
رقیه عباس زاده؛ ابوالقاسم اسدی؛ محمدحسین گنجی

2.

آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 153-180
سید جواد ورعی

3.

بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-144
محمدرضا شاهرودی؛ زهرا بشارتی

4.

بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری و تأثیر آن در جوامع انتقالی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 119-143
مهین سبحانی

5.

بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
حسن دادبان؛ سارا آقایی

6.

بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-170
کامران محمودیان اصفهانی؛ حسن پوربافرانی؛ علی یوسف زاده

7.

بررسی مجازات سرقت از فرزند

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 161-181
محمد اسحاقی

8.

بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی

9.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 459-474
هادی رهبری؛ سید مصطفی محقق داماد

10.

تحلیل و بررسی جایگاه ایدۀ برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون (با تأکید بر نظریۀ نفس)

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 145-156
حسن مهرنیا؛ مقصود مولایی

11.

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
ناصر کاتوزیان

12.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 423-445
امین حاجی وند؛ فرشید صفری؛ علیرضا میرکمالی

13.

توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
جعفر یزدیان جعفری

14.

جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

دوره 3، شماره 9، اسفند 1384
محمد‌ابراهیم شمس‌ناتری

15.

جرم و مجازات: مقایسه مجازات های پیشنهادی نمونه‌ای از دانشجویان با قوانین مجازات در ایران

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390
احمد جعفری؛ سید حسین سراج زاده

16.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

17.

حقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 163-184
فیروز محمودی جانکی؛ فائزه منطقی

18.

رابطۀ مجازات جرم قاچاق مسلحانۀ مواد مخدر و روان‌گردان با مؤلفۀ میزان آسیب‌های اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر قضات دادگستری (مطالعۀ موردی: قضات دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-272
سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی

19.

سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
جلیل امیدی

20.

فلسفه مجازات افلاطون

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 1-20
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

21.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 357-382
علی شریفی؛ احمد حاجی ده آبادی

22.

گذشت‌پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 343-323
هادی رستمی

23.

گستره‌یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 313-334
محسن شریفی

24.

« لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری »

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 197-214
عباس زراعت؛ مجید صفری

25.

مبانی جزایی عدالت در حقوق اسلامی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 141-161

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب