1.

اخراج غیرقانونی کارگران در مقررات کار استرالیا

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1779-1798
نیلوفر سلیمانی؛ محمد جواد جعفری؛ ایرج رنجبر

2.

ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ

دوره 12، شماره 40، آذر 1386
محمدحسین حدادی

3.

بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق)

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-290
سیرالله مرادی؛ مرتضی عرب

4.

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 223-241
آزاده السادات طاهری

5.

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نو جوانان در کشورهای ژاپن-کره جنوبی-هند-مصر-انگلستان-و ایران

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر سید فضل الله موسوی؛ کتایون رهوری

6.

تئوری ارزش کار

دوره 3، شماره 18، مرداد 1400، صفحه 3-8
سید امیر حسین ناظمی

7.

تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-67
حسین صادقی سقدل؛ یونس برومند

8.

تحلیل ریسک اختلالات بدنی در کارگران تهیه قلمه، کاشت و برداشت دستی نیشکر با استفاده از روش OWAS

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 557-567
نسیم منجزی

9.

جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-98
ولی رستمی؛ احسان اکبری

10.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

11.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1007-1025
مقصود عبادی بشیر

12.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-83
ولی رستمی؛ حسین قبادی

13.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 881-898
مقصود عبادی بشیر؛ محمدرضا مجتهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب