1.

تحلیل تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی "باران متن" بر اساس مفهوم بدنمندی در فلسفه مرلوپونتی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 149-162
مهدی خبازی کناری؛ صفا سبطی

2.

تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-12
محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی

3.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

4.

نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 33-38
لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب