1.

آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-106
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده

2.

بررسی و مقایسۀ نقش شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در گرایش به‌‌‌سوی اسلام تندرو در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-56
محسن دیانت؛ مجتبی عباسی قادی؛ محمد فرهادی

3.

تحلیل روابط انرژی میان ایران، ترکمنستان و ترکیه از دیدگاه منطقه‌گرایی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 241-263
فاطمه شایان؛ محمد علی بصیری

4.

تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان با تأکید بر دیپلماسی آب و انتقال انرژی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 391-417
زهرا پیشگاهی فرد؛ کمال رنجبری

5.

تحولات سیاست خارجی ترکمنستان؛ اصل «بی‌طرفی مثبت» در عرصۀ نظر و عمل

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 173-196
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی

6.

تحول سنت باغشی‌گری در ترکمن‌صحرا: موردی خاص از تغییرات موسیقایی

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 37-46
آرمان گوهری نسب؛ ساسان فاطمی

7.

تداوم سیستم اقتدار گرایی در آسیای مرکزی

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی

8.

تداوم و تغییر در سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان در دوره قربان قلی بردی محمداف

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
فرهاد عطایی؛ محمد کاظم شجاعی

9.

توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
داود رضائی اسکندری

10.

عوامل و انگیزه های قاچاق انسان (با تاکید برآسیای مرکزی)

دوره 37، شماره 4، دی 1386
الهه کولائی

11.

مقایسۀ برداشت ایران و ترکمنستان از آبخوان کارستی هزارمسجد و مخاطرات آن

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-132
سارا کیانی؛ امیر صفاری؛ مسعود مرسلی؛ مجید خانمحمدی

12.

نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 105-125
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی

13.

نقش رودخانه مرزی اترک در مناسبات ایران و روسیه (1356 ش.1299 ق./1261 ش)

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 77-104
باقر علی عادل فر

14.

نقش صادرات انرژی در گسترش روابط ترکمنستان و هند

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 201-222
فاطمه شایان

15.

همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب