1.

ابعاد روش شناختی اندیشۀ جوسایا رویس از منظر رویکردهای الهیاتی معاصر

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 338-317
علی سنایی

2.

اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

دوره 46، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 23-41
عطیه زندیه

3.

بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته در پروژه‏های توسعه روستایی (توریسم روستایی)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-166
زهره نجفی اصل

4.

پراگماتیسم و تحقیق در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 211-225
جهانگیر معینی علمداری

5.

حقیقت و توجیه

دوره 38، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 137-174
سعیده کوکب

6.

شیوة دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس

دوره 45، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-74
سعیده کوکب؛ عطیه زندیه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.