1.

انصاف جایگزین اعتماد

دوره 1، شماره 2، دی 1382
دکتر علی رضائیان

2.

انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-276
ناصر علیدوستی شهرکی

3.

پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 105-118
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

4.

تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 821-852
صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی

5.

تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

6.

تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287
مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان

7.

تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-38
احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب

8.

حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
فخر الدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی

9.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 1-14
مجتبی الهیان؛ محمد ابراهیم الهیان

10.

عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید محمد اصغری

11.

قواعد انصاف در نظام کامن لا

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
مرتضی عادل

12.

گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 645-661
عبدالله خدابخشی

13.

مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 171-186
محسن ایزانلو؛ حسن پاک طینت

14.

محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
ناصر کاتوزیان

15.

مطالعه تطبیقی مهلت عادله

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385
علی‌رضا اسماعیل‌آبای

16.

نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
محسن ایزانلو؛ عباس میر شکاری

17.

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه‌های عدالت و عدالت جنسیتی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1391-1412
فریبا علاسوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب