1.

استانداردها و اولویت‌های موضوعی به‌روز‌رسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 739-762
محسن قجاوند؛ محمود جلالی

2.

استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی

دوره 5، شماره 5، دی 1385
علی محمد یثربی

3.

بازاندیشی در طبقه‌بندی نظام‌های حقوقی در پرتو اشتراکات و افتراقات اجتماعی- فرهنگی

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 29-54
حمیدرضا اثیمی؛ محمد یکرنگی

4.

بررسی جایگاه زنان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی تطبیقی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 141-164
شیرین بیات؛ علی خالقی

5.

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 56، شماره 0، تیر 1381
محسن صفری

6.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

دوره 8، شماره 18، تیر 1390، صفحه 109-138
ابراهیم شعاریان

7.

جایگاه حقوق تطبیقی در آرای محاکم محافظ قانون اساسی کشورهای کامن‌لا و سیویل‌لا

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 481-499
علیرضا جلالی

8.

جرایم علیه اسرار تجاری

دوره 38، شماره 4، دی 1387
مصطفی السان

9.

روش‌شناسی حقوق تطبیقی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 695-717
الهه محسنی

10.

رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محمود جلالی

11.

شناخت ماهیت و گونه‌های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1073-1094
محمد شمعی؛ مژده کلانتری

12.

مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 334-347
حمیدرضا افرندسرخنی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ الهه محسنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب