1.

استانداردها و اولویت‌های موضوعی به‌روز‌رسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 739-762
محسن قجاوند؛ محمود جلالی

2.

استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی

دوره 5، شماره 5، دی 1385
علی محمد یثربی

3.

بررسی جایگاه زنان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی تطبیقی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 141-164
شیرین بیات؛ علی خالقی

4.

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 56، شماره 0، تیر 1381
محسن صفری

5.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

دوره 8، شماره 18، تیر 1390، صفحه 109-138
ابراهیم شعاریان

6.

جایگاه حقوق تطبیقی در آرای محاکم محافظ قانون اساسی کشورهای کامن‌لا و سیویل‌لا

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 481-499
علیرضا جلالی

7.

جرایم علیه اسرار تجاری

دوره 38، شماره 4، دی 1387
مصطفی السان

8.

روش‌شناسی حقوق تطبیقی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 695-717
الهه محسنی

9.

رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محمود جلالی

10.

مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 334-347
حمیدرضا افرندسرخنی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ الهه محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب