1.

برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی محلی و سیاست های عمومی در انگلیس و ایران

دوره 29، شماره 32، دی 1382
دکتر غلامحسین مجتهدزاده

2.

برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-33
خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد

3.

تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله‌ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 75-86
صدیقه لطفی؛ ایوب منوچهری میاندواب

4.

تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران*

دوره 18، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-36
محمد مهدی عزیزی

5.

سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 101-110
وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

6.

عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی موجود

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 67-80
هاشم داداش پور؛ نینا الوندی پور

7.

فراتحلیل پژوهش‌ها و تجارب جهانی برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با پاندمی کرونا

دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 115-127
محمد حسین بوچانی؛ سمانه مهدی نژاد

8.

کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 5-18
اسفندیار زبردست

9.

مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378
دکتر حسنعلی لقایی؛ مهندس حمیده محمدزاده تیتکانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب