1.

ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 248-233
محبوبه مهراجی؛ فرزاد غفوری؛ سارا کشکر؛ محمد جوادی پور

2.

بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر‌پایه تحلیل اجتماع‌پذیری مدارس دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-86
محبوبه آهنگری؛ حشمت الله متدین

3.

بررسی کارنامۀ فرهنگی میسیونر‌های لازاریست فرانسه در ایران (از اوایل دورۀ قاجار تا جنگ جهانی اوّل)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 63-84
ابوطالب سلطانیان

4.

تاثیر فرم در معنای مکان آموزشی بر اساس نظریه وندر کلیس و کارستون(مطالعه موردی: مدارس شهر تبریز)

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-60
احد نژاد ابراهیمی؛ میلاد طبقچی سالم

5.

تفصیل مدرسه دارلفنون عنوان نسخه ای خطی از سال 1314 هجری قمری مجمومه بیوتات کاخ گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر عبدالحسین نوایی؛ الهام ملک زاده

6.

جنگ نرم صلاح‌الدین ایوبی در مواجهه با فاطمیان با بهره‌گیری از مدارس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-37
علی رضا روحی؛ سپیده سیدی نوقابی

7.

طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1295-1320
پریسا اکبری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ نوشین بنار

8.

کارکرد نهادهای آموزشی فرانسه در ایران از اوایل دوره‘ قاجار تا جنگ جهانی اول

دوره 43، شماره 1، دی 1389، صفحه 57-80
ابوطالب سلطانیان

9.

نظام آموزشی ارامنه جلفای اصفهان در دورۀ صفوی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 211-228
محسن لطف آبادی؛ عطاالله حسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب