1.

استعفای وکیل در دادرسی مدنی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 125-154
سعید محسنی؛ مریم صادقی

2.

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-64
مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

3.

بررسی فقهی دادرسی غیابی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 817-840
سعید نظری توکلی؛ مسلم حیدری

4.

جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-98
ولی رستمی؛ احسان اکبری

5.

دربارۀ اصطلاح حقوقی ازشماند در مادیان هزار دادستان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-74
نادیا حاجی پور

6.

رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحلۀ پیش‏ دادرسی و دادرسی)

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 383-402
رجب گلدوست جویباری؛ سمیه شیخ زاده

7.

فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 353-368
حسن محسنی

8.

مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-119
علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری

9.

نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-132
مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی

10.

نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران

دوره 6، شماره 2، مرداد 1387
عباس کریمی؛ مصطفی مظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب