1.

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (موردمطالعه: پیاده‌راه فرهنگی رشت)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 253-276
محمود آروین؛ امین فرجی؛ مهسا قانع

2.

بررسی نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای شاخص‌های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه مرکز رشت)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 881-908
مهرناز مولوی؛ آرمان حمیدی؛ عالیه فریدی فشتمی؛ زهرا آریاپسند

3.

تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 73-96
احمد عیسی خانی

4.

تحلیل نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه 17 شهریور، تهران)

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 175-195
احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ مصطفی صفایی رینه

5.

زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتماع روستایی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 165-186
ولی‌اله رستمعلی زاده؛ مسعود سلیانی

6.

سطح‌بندی مناطق شهری از نظر شاخص‌های سرزندگی شهری مطالعه موردی: شهر کرج

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 153-171
محمود حیدری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ احمد پوراحمد

7.

سنجش معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تأکید بر رویکرد توسعه گردشگری میراثی مطالعه موردی: سراهای تاریخی منطقه 12 تهران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 103-115
آزاده بیطرف؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی

8.

عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 250-269
خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب