1.

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (موردمطالعه: پیاده‌راه فرهنگی رشت)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 253-276
محمود آروین؛ امین فرجی؛ مهسا قانع

2.

تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-96
احمد عیسی خانی

3.

تحلیل نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه 17 شهریور، تهران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 175-195
احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ مصطفی صفایی رینه

4.

زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتماع روستایی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-186
ولی‌اله رستمعلی زاده؛ مسعود سلیانی

5.

عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 250-269
خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.