1.

بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-94
مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا

2.

بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی

دوره 31، شماره 31، مهر 1386
دکتر مصطفی گودرزی؛ گلناز کشاورز

3.

پارادوکس شکل انسان در نگارگری مکتب اصفهان با تاکید بر تک نگاره ها

دوره 31، شماره 31، مهر 1386
حسین ابراهیمی ناغانی

4.

تأثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه‌نامه با تأکید بر مکتب تبریز

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 31-44
فاطمه طهماسبی عمران؛ نادیا معقولی

5.

تجلی عشق برنگارگری ایرانی - اسلامی (بررسی قصه خسرو و شیرین)

دوره 16، شماره 16، دی 1382
دکتر زهرا رهنورد

6.

ملاحظاتی دربارۀ زیباشناسی نگارگری اسلامی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 15-32
محمدرضا ابوالقاسمی

7.

نگارگری ایرانی تجلی گاه ملکوت خیال* ( با تأکید بر آرای شیخ شهاب الدین سهروردی در بارة عالم خیال(مثال))

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 19-27
پرویز اسکندرپور خرمی؛ فاطمه شفیعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.