1.

بررسی انتساب چند اثر فارسی علم حساب به نصیرالدین طوسی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-98
فاطمه سادات سعادتمند

2.

بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 45-80
امیرمحمد گمینی

3.

پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

دوره 16، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 7-71
سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره

4.

تحریر نصیرالدین طوسی از رسالۀ تکسیر دایرۀ ارشمیدس در تحریر متوسطات

دوره 9، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-42
اریک فان لیت

5.

حساب الفرائض در آثار فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 167-196
محمد جواد محمد حسینی

6.

حسام‌الدین سالار و جامع قوانین علم الهیئة او

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 73-109
حسین معصومی همدانی

7.

دو ترجمۀ کهن فارسی از جوامع الحساب بالتخت والتراب: «لباب الحساب فی علم التراب» و «جامع الحساب نظامی»

دوره 19، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 465-506
فاطمه سادات سعادتمند

8.

ضمیمۀ قطب‌الدین شیرازی به ترجمۀ فارسی خود از مقالۀ اول اصول اقلیدس: متن، محتوا، تأثیر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-21
گرگ دِیونگ

9.

مقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از اُکَر تئودوسیوس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-30
معصومه امیری مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب