1.

آسیب‌پذیری زنان در سوانح طبیعی: یک برساختۀ اجتماعی

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 457-481
کرم حبیب‌پور گتابی

2.

ارتقای سطح تاب‌آوری کلان‌شهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 1011-1031
فرخ نامجویان؛ محمد تقی رضویان؛ رحیم سرور

3.

ارزیابی اثربخشی طرح نیکوکارانۀ ساخت 507 دستگاه آغل، برای زلزلهزدگان 19 روستا از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 459-482
میثم کریم‌خانی؛ سعید الاهی

4.

بررسی تعهد دولت‌ها به قبول و ارسال کمک‌های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 231-248
سید حسام الدین لسانی

5.

بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکة علیت

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 99-112
اسماعیل صالحی؛ محمدتقی آقابابایی؛ هاجر سرمدی؛ محمدرضا فرزادبهتاش

6.

بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 143-157
مجتبی امیری؛ شهناز نوروزی؛ علیرضا نجاری

7.

تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1313-1333
طاهره صادقلو؛ خدیجه بوذرجمهری؛ زهرا سلیمانی

8.

تحلیل و ارزیابی تاب‌آوری اجتماعی بافت فرسودۀ منطقۀ 12 شهر تهران در مواجهه با سوانح طبیعی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 595-612
محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی‌نیا؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ مصطفی خزایی

9.

شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری مساکن روستایی (مورد مطالعه: روستای هوکرد، شهرستان جیرفت)

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 443-451
روح اله رضائی؛ روح اله درینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب