1.

بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-83
مسعود معصومی؛ اسدالله لطفی

2.

یگانگی یا دوگانگی در نظام مالکیت عمومی ایران؛ چالشی فقهی- حقوقی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 715-738
حسین عبداللهی

3.

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1055-1071
ولی رستمی؛ محمدصادق فراهانی

4.

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-101
رحیم پیلوار

5.

ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی

دوره 6، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 55-76
محمد حبیبی؛ مجید نجارزاده هنجنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.