1.

ادراکات اعتباری؛ گامی در جهت حل نزاع معرفتی کلیفورد و جیمز

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 324-305
محمد حسین داودی؛ نفیسه ساطع؛ علی رضا دارابی

2.

تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-157
سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی

3.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

4.

معرفت‌شناسی گزاره‌های اخلاقی بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 99-120
محمد مهدی کمالی؛ رضا اکبریان

5.

مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 159-174
سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده

6.

مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی

دوره 36، شماره 4، دی 1382
حمید رضا آیت اللهی

7.

واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنّی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-73
مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب