1.

بررسی مسائل و مشکلات تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 429-453
هادی برغمدی؛ سیمین زمانی

2.

بنچ مارکینگ و کاربردهای آن در سازمان (مطالعۀ موردی: طراحی و تدوین مختصات محلۀ سامان‌یافته در شهر تهران)

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 353-372
بهزاد مشعلی

3.

پهنه‌بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 181-193
حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ کیوان سلطانی؛ زهرا جوادزاده

4.

تأملی بر صور سیاستگذاری فرهنگی در مدیریت شهری مورد مطالعه: مدیریت شهری تهران (1396– 1368)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 371-396
صلاح الدین قادری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ مسعود گلچین؛ مجتبی بیات

5.

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر انگیزۀ خدمت در بخش عمومی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 721-742
حامد دهقانان

6.

تحلیل زمین مرجع اقدامات مدیریت شهری تهران در دوره 1372-1386 بسوی یکپارچگی شهری یا تشدید شکاف فضایی ؟

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 71-82
رضا خیرالدین

7.

تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-202
علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی

8.

سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 907-928
علی خزائی؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی؛ سمیه جعفرپور مرزونی

9.

طراحی مدل مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401
اکبر دیندار؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی

10.

طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-154
احمد محمودی؛ بهرام یوسفی؛ علی خزائی؛ ستاره اسکندری

11.

طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی‌بخش در شهرداری تهران (نمونه‌کاوی: معاونت معماری و شهرسازی)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 648-683
محمد حسین عمرانی صباغی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری

12.

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگی (مورد مطالعه: بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 899-918
مصطفی منتظرالمهدی؛ رضا صمیم؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ رضا مهدی

13.

مدیریت محله و شورایاری در تهران: ارزیابی حکمروایی شهری در حسن‌آباد زرگنده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-52
پویا علاءالدینی؛ مریم سادات پورمیرغفاری

14.

واکاوی ساختار دوام و تسری فساد در شهرداری تهران

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-34
شکوفه اکبری؛ مرجان شرفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب