1.

ارتباط ساختاری موسیقی کردستان و موسیقی دستگاهی ایران (مطالعه موردی آواز بیات‌کرد و خرده‌بندِ بهاره)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-24
کژوان ضیاءالدینی

2.

بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 37-48
حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی

3.

در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-16
راضیه آبادیان

4.

زریاب و نقش او در انتقال موسیفی و رسوم ایرانی به اسپانیای اسلامی ( اندلس)

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
دکتر سید احمدرضا خضری

5.

سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کُر و رهیافت‌های نوین

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 25-36
حمید عسکری رابری

6.

مطالعۀ پدیدۀ «ارکستر» در فرهنگ موسیقایی ایران معاصر، با تکیه بر مُدل‌سازیِ امکان تحقق صور بالقوۀ آن

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 35-48
علی خاکسار

7.

موسیقی ایرانی و هنرهای تزیینی

دوره 16، شماره 16، دی 1382
امیر اخوت

8.

مؤلفه های خلاقیت در صنایع خلاق: مطالعه موردی گروه کامکارها

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 296-323
سندوس محمدی نوسودی؛ مهری بهار

9.

نقد و تفسیرهای «عرفان گرایانه» از موسیقی ایرانی و برخی ازجنبه‌های بستر فرهنگی ـ اجتماعی موسیقی در دهه های سی و چهل شمسی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 205-244
پویا نکویی؛ رضا پرویزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب