1.

ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-63
مجتبی قدیری معصوم؛ افشین بهمنی؛ حامد قادرمرزی؛ محمد رضا رضوانی

2.

ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم)

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 93-110
علی اکبر عنابستانی؛ محمّدحسن اکبری

3.

ارزیابی عملکرد برنامه‌های مسکن روستایی و تأثیرات آن بر کیفیت ساخت‌وساز مناطق روستایی در برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 119-151
علی شکوری؛ نقی عسگری

4.

بررسی تطبیقی الگوهای مکان - رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 34-49
مینو قره بگلو؛ شهین فرخی

5.

تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (مورد مطالعه: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 746-765
حامد بیتی؛ باقر پورجواد اصل؛ مینو قره بگلو؛ حسام ناصری

6.

تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 430-445
احدالله فتاحی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

7.

شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
دکتر محسن سرتیپی پور

8.

علل عدم پایداری ساختمان های مسکونی روستایی در برابر زلزله و ارائه الگوی ساخت بر اساس امکانات و توانایی‌های محلی

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386
دکتر محمود گلابچی؛ مهندس مجتبی طیبات

9.

فرایند الگویابی برای طراحی مسکن نوساز روستایی (موردمطالعه: روستای صَوَر)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 172-191
باقر پورجواد اصل؛ حامد بیتی

10.

کپرنشینی یا کپرزدایی؟ مطالعۀ مردم‌شناختی کپرنشینان شهرستان عنبرآباد (جیرفت)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-26
جلال الدین رفیع فر؛ ساجده میراحمدی پور

11.

گونه‌شناسی پهنه‌های شکل‌گیری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 87-100
غزال راهب

12.

گونه‌شناسی کالبدی الگوهای معاصر خانه‌های بافت تاریخی روستای سیف‌آباد بالایی (قدیم) شهرستان کازرون

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 520-537
مصطفی آریان کیا؛ کرامت اله زیاری

13.

مسکن روستایی در برنامه های توسعه

دوره 27، شماره 27، آذر 1385
دکتر محسن سرتیپی پور

14.

مطالعه روند شکل گیری مسکن در تازه آبادهای عشایری، موردی: تازه آباد گل افشان سمیرم _ اصفهان

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
مهندس مهدی معینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب