1.

از متن تا تصویر: زیبایی شناسی نشانه های تصویری بارویکردی به «گرنیگا»

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386
فتانه محمودی

2.

آموزش نقد معماری

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384
مهندس محمد جواد مهدوی نژاد

3.

به سوی درک زیباشناختی از فرهنگ: نظریه‏ی «برنامه‏ی قوی» در جامعه‏شناسی فرهنگی جفری الگزاندر

دوره 20، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-43
حسین نبوی

4.

تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19
داود اسپرهم؛ مولود شاگشتاسبی؛ عزیزالله سالاری

5.

«دیگری» در سینمای نئورئالیستی ایران (مورد مطالعه: تخته‌سیاه و باد ما را خواهد برد)

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 351-374
جمال محمدی؛ جهانگیر محمودی

6.

کارگردان و گزینش نشانه ها در تئاتر

دوره 10، شماره 0، زمستان 1380
افسانه هنرور

7.

نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1
شهرام احمدی؛ مهسا ناجی

8.

نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 105-126
ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری

9.

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15
افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.