1.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد منطقۀ 9 شهرداری تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 309-332
احمدرضا قاسمی؛ ساناز قربانی

2.

بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر‌پایه تحلیل اجتماع‌پذیری مدارس دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-86
محبوبه آهنگری؛ حشمت الله متدین

3.

بازشناسی شاخصه‌های ارزشی و شکلی در شهرسازی اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-233
نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

4.

بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 87-102
محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی

5.

بررسی فنی، تاریخی و دسته‌بندی تزئینات زرآراسته در کاشی‌های دوران اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-261
مسلم میش مست نهی؛ محمد مرتضوی

6.

پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 149-162
رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی

7.

تبیین احکام و اخلاق اسلامی در زیبایی‌شناسی معماری اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه جعفری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401
asghar molaei

8.

حکمت معماری اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
مهندس محمدجواد مهدوی نژاد

9.

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 35-46
مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی

10.

سیر تطوّر جاذبه‌های بصری «ی معکوس» در کتیبه‌های ثلث از عصر مغول تا صفویه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-92
شهاب شهیدانی

11.

علم عقود ابنیه: کلیدی برای فهم نسبت علم و معماری در جهان اسلام

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 207-232
مهرداد قیومی بیدهندی؛ روح اله مجتهدزاده

12.

مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 221-237
مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری¬نوبری

13.

معرفی سبک مقبره‌سازی متصوفة آذربایجان

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 57-68
سیدهاشم حسینی

14.

نقدی فلسفی بر مفهوم «معماری اسلامی» با رویکردی آسیب‌‌شناسانه

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 423-442
سیدامین سیدینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب