1.

ایرانیّات کتاب الاوائل ابوهلال عسکری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-105
سمیه السادات طباطبایی؛ علیرضا حسینی

2.

بازشناسایی حضور مشتری و خصوصیات منتسب به آن در نگارگری ایرانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 92-111
حمید کرمی پور؛ سیده شبنم شمس الدین

3.

“باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
محمد نقی زاده

4.

پدیده های ایرانی در زبان و ادبیات عرب

دوره 72، شماره 0، دی 1381
آذرتاش آذرنوش

5.

تحلیل مهم ترین مؤلفه‌های کلامی اشاعره در امثال فارسی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 211-231
مصطفی موسوی؛ عباس شاه‌علی رامشه

6.

تقابلهای دوگانه ظاهری و کلامی آیین نوروزی حاجی فیروز در آخرین گاهنبار سال در شیراز

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 106-116
سیده شبنم شمس الدین

7.

چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 141-156

8.

دستور زبان موسیقی پیشرو بررسی نسبت میان موسیقی معنوی - فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
مهندس محمد جواد مهدوی نژاد

9.

ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 29-41

10.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

11.

معنا و کارکرد باغ ایرانی (با تأکید بر دورة هخامنشی)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 21-38
بهروز افخمی؛ زینب خسروی

12.

مؤلّفه‌های مکتب رمانتیسم در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-187
خلیل کهریزی؛ خلیل بیگ‌زاده

13.

نقش خاندان‌های برجست‍ه‘‌ ایرانی در فرآیند تعامل دو فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تا سده‘‌ چهارم هجری

دوره 43، شماره 1، دی 1389
علی بیات؛ محمدرضا خسرویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب