1.

تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر خوانسار در عصر قاجار

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 85-104
حسن کریمیان؛ حسین صدیقیان

2.

تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-68
امیرحسین حاتمی

3.

سیمای اجتماعی خراسان عصر مشروطه در آیینة روزنامة خورشید

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-132
توران طولابی

4.

عصارخانه و کارکرد اجتماعی آنها مطالعه موردی عصارخانه فرخشهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 126-141
آزاده جلالی؛ بنفشه عباسی

5.

کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388
هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.