1.

اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225
هدی اسکندر؛ امین بلوری

2.

ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 213-234
سید محمود موسوی شیری؛ فاطمه پیشوا؛ حسن خلعتبری

3.

بازتولید ارزش‌های محافظه‌کارانه در همسر‌‌یابی اینترنتی(مطالعه‌ی موردی سایت همسر‌یابی طوبی)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393
علی شکوری؛ زینب شفیعی

4.

بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478
وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی

5.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه‌کاری در شرکت‌ها

دوره 19، شماره 67، اردیبهشت 1391، صفحه 1-14
غلامحسین اسدی؛ رامین جلالیان

6.

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه‌کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 113-128
کاوه مهرانی؛ علی ابراهیمی‌کردلر ابراهیمی‌کردلر؛ محمد حلاج

7.

بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه‌کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
علی ابراهیمی کردلر؛ علیرضا شهریاری

8.

بررسی رابطۀ بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 521-540
محمد نمازی؛ فرهاد کاشانی‌پور

9.

تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی

دوره 29، شماره 4، 1401، صفحه 628-649
شکرالله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ علی غیوری مقدم

10.

تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

دوره 17، شماره 1، شهریور 1389
غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی

11.

تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود

دوره 16، شماره 2، تیر 1388
بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی؛ رضا حصارزاده

12.

رابطه محافظه‌کاری و به‌هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 1-18
حمید خالقی مقدم؛ مصطفی احمدخان بیگی

13.

رابطه‌ی قراردادهای بدهی و اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 1، شهریور 1389
کاوه مهرانی؛ جلال وافی ثانی؛ محمد حلاج

14.

محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

دوره 19، شماره 3، مهر 1391، صفحه 99-118
فرزانه فولاد؛ احمد یعقوب نژاد؛ عبدالرضا تالانه

15.

محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت‌های مالی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 57-72
علی رحمانی؛ حمیده اثنی عشری؛ ، اعظم ولی زاده لاریجانی

16.

محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 435-460
عبدالرضا تالانه؛ مرضیه کاظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب