1.

بازتاب وقایع ژاپن بر اذهان عمومی اواخر قاجار

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 187-214
سید بنیامین کشاورز؛ احمد چایچیان امیرخیز

2.

بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12
سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی

3.

بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه با توجه به تجارب کشورهای منتخب: با تأکید بر مادۀ 150 قانون برنامۀ پنجم توسعه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1101-1120
سعید عطار؛ احمد مرکز مالمیری

4.

بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 713-731
کیومرث یزدان پناه درو؛ ناهید پوررستمی؛ ریحانه یوسفی؛ محمدرضا حسین‌زاده

5.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

6.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

دوره 27، شماره 27، بهار 1385
علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری

7.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386
unknown

8.

تاثیرات اوکیو ئه برنقاشی اروپائی

دوره 13، شماره 13، بهار 1382
دکتر محمد کاظم حسنوند

9.

رژیم‌سازی ژاپن در شرق آسیا

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 181-207
بهاره سازمند؛ احمد رمضانی

10.

سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار

11.

مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

42(71، بهار 1389)، شماره 71، بهار 1389، صفحه 123-140
الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار

12.

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

دوره 3، شماره 6، پاییز 1389
سید کاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین صادقی

13.

نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-101
علی گل محمدی

14.

نگاهی به زندگی و کارنامه ایران شناسان ژاپنی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-26
رضا نمازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.