1.

آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 677-698
نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم

2.

تحلیل اقتصادی تعامل «دسترسی به اطلاعات» و«حفاظت از محرمانگی» در کارکرد اطلاع‌رسانی نهاد ثبت شرکت‌های تجاری

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 725-743
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

3.

تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ‏ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة ‏‏62 قانون احکام دائمی توسعه‏

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-366
امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی

4.

تحول سیستم‌های حقوقی ثبت شرکت‌های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-224
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

5.

جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 581-601
نسرین طباطبائی حصاری؛ سحر آیین پرست

6.

حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن

دوره 4، شماره 11، اسفند 1385
عباس سلمان‌پور

7.

حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-502
نسرین طباطبائی حصاری

8.

مطالعۀ تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنۀ دولت»

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 239-259
نسرین طباطبائی حصاری

9.

نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 289-308
نسرین طباطبائی حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب