1.

بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-365
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی

2.

تبیین حکمی و عرفانی حدیث «من عرف نفسه»

دوره 70، شماره 0، دی 1380
امیر شیرزاد

3.

تجلیات جمالی و جلالی و پیامدهای نظری آن در عرفان سکریان و صحویان

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 53-68
اکرم جودی نعمتی

4.

تجلّی در کتاب العروة سمنانی و ارتباط آن با آرای ابن عربی و عقاید اشعری

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 439-462
سید محمد دشتی؛ سمیه سهرابی

5.

جلوه های تجلی در آثار عرفای متقدم و امام خمینی (ره)

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر امین رحیمى

6.

عالم و آدم از منظر عرفان

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر زهره نادری نژاد

7.

مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبائی در اسلام با شاره به مثنوی معنوی

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
دکتر شهرام پازوکی

8.

نقدی بر برهان خفای الهی مبتنی بر پدیدارشناسی معنویتِ شیعی از منظر هانری کُربن

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-70
بهروز اسدی؛ ان‌شاءالله رحمتی؛ بابک عباسی

9.

نگاهی معرفت‌شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 64-43
اختیار بخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب