1.

اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-146
محمدرضا مهربان پور؛ محمد ندیری؛ محمد جندقی قمی

2.

بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 13، شماره 3، آذر 1385
شهناز مشایخ؛ مریم اسماعیلی

3.

بررسی مقایسه ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیر مستقیم

دوره 16، شماره 3، مهر 1388
امید پورحیدری؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ امیر محمدی

4.

بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به جنبه‌های ‌سرمایه‌گذاری اقلام تعهدی

دوره 17، شماره 3، آذر 1389
حمید حقیقت؛ علی اکبر ایرانشاهی

5.

تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386
محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده

6.

رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387
امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی

7.

رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت‌‌ها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، آذر 1388
علی رحمانی؛ مسعود غلام‌زاده لداری

8.

رابطه کیفیت سود وسود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، تیر 1388
سیدحسین علوی طبری؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی

9.

رابطۀ اقلام تعهدی، جریان‎های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 463-482
محمد اصولیان؛ سیدجلال صادقی شریف؛ محمدامین خلیلی

10.

رابطۀ جایگزینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت فعالیت‎های واقعی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-60
علی رحمانی؛ منیژه رامشه

11.

کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 4، دی 1393، صفحه 527-540
کاوه مهرانی؛ اکبر پروائی

12.

کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 15، شماره 3، آذر 1387
محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی

13.

گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسه مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378

دوره 15، شماره 1، خرداد 1387
علی ثقفی؛ حمید رضا فدائی

14.

مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

دوره 16، شماره 2، آذر 1388
سیدحیدر میرفخرالدینی؛ محمود معین‌الدین؛ علیرضا ابراهیم‌پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب