1.

استدلال طبیعی

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385
مرتضی مردیها

2.

بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی بر اساس الگوی نظریه زمینه ای

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1033-1052
حسین هرسیج؛ رئوف رحیمی

3.

توضیح نظری خاص‌بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 125-162
محمد کریمی قهی؛ امیر خراسانی

4.

سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی -پژوهشی )

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-112
نادر رازقی؛ حیدر جانعلی‌زاده؛ مهدی علیزاده

5.

مقایسة مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری و کانت

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 273-299
مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی

6.

نسبت عینیت و ارزش‌باری علوم ‌اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-122
مهدی حسین زاده یزدی؛ فاطمه فلاح نژاد تفتی

7.

نقد عقل فلسفی شیعی درنسبت با علوم اجتماعی : در میانه‌ی یقین فلسفی و تعطیل فقهی (مطالعه‌ی موردی آرای آیت‌الله جوادی آملی)

دوره 20، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 189-222
سارا شریعتی مزینانی؛ آرمان ذاکری

8.

هرمنوتیک حدس و گمانی به‌مثابۀ روش پژوهش در علوم اجتماعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 579-598
یونس اکبری؛ مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.