1.

اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132
منصوره حاج حسینی؛ طیبه کوشه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمدحسن مرسلی

2.

بررسی تأثیر طرح مدرسه در مزرعه کشاورز بر افزایش سطح اطلاع نخل‌داران از مباحث مدیریت تلفیقی آفات

41-2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 491-499
عرفان علی میرزایی؛ حمید موحد محمدی؛ مریم طهماسبی

3.

تـأثیر یادگیری‌ مشارکتی‌ بر رشد مهارت های‌ اجتماعی‌ و پیشرفت تحصیلی ریاضی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386
محمدرضا کرامتی

4.

رقابت یا رفاقت در کلاس درس

دوره 31، شماره 2، پاییز 1380
محمدرضا کرامتی

5.

مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامه مدنی دانش آموزان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383
نازنین بنی اسدی

6.

مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-75
احمد خامسان؛ زهرا برادران خاکسار

7.

مقایسه‌ی دیدگاه‌های مدرسان شاغل در ایران و ژاپن در اجرای «گروه‌بندی» در کلاس‌های درس زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 233-259
ملیحه بیدی؛ مرجان وثوقی؛ نعمت اله شموسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.