1.

اثر رقابت دو گونه علف‌ هرز سوروف بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج

دوره 43، شماره 2، مهر 1391، صفحه 189-201
محمدجواد گل محمدی؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مجید نحوی؛ مصطفی اویسی

2.

ارزیابی رقابت درون و برون گونه‌ای گندم (Triticum aesativum L.) و ازمک (Cardaria draba L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-90
فرشته حسنوند؛ سهراب محمودی؛ سیدوحید اسلامی

3.

تأثیر زمان آزمون یادداری و ایجاد تداخل بر تثبیت حافظۀ حرکتی پنهان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-21
پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ مهدی نمازی زاده؛ حسن عشایری

4.

تداخل علف‌های هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 645-658
سیده رقیه حسینی ولیکی؛ رحمت عباسی؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبرپور

5.

تعیین دوره بحرانی خسارت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401
علیرضا همدمی؛ هاشم هادی؛ امیر رحیمی

6.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های ‌هرز در گیاه دانه روغنی بالنگوی شیرازی (Lallemantia royleana Benth. in Wall) در منطقه‌ی نقده

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 185-200
معصومه زینی؛ وحید سرابی؛ علیرضا باقری

7.

دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی

دوره 12، شماره 40، آذر 1386
پرویز البرزی

8.

رفتار جستجوگری زنبور Gravenhorst Venturia canescens روی بید سیب‌زمینی، Zeller Phthorimaea operculella

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 25-39
قدیر نوری قنبلانی؛ لیلا متقی نیا؛ زهرا عابدی؛ علیرضا نوری

9.

ضابطه وحدت یا تعدد زیانهای بدنی؛ تلاشی برای بازگشت به قواعد عمومی مسوولیت مدنی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 560-543
عباس میرشکاری؛ علی عابدی؛ افروز صمدی

10.

مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
یعقوب فتحی پور؛ علی حسینی قرالری؛ علی اصغر طالبی

11.

مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-57
لیلا متقی نیا؛ مهدی حسن پور؛ جبرائیل رزمجو

12.

نقش تداخل در پیدایش خطاهای نحوی در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 351-380
رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقوییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب