1.

ارزیابی آثار تغییرات کاربری اراضی بر خدمات اکوسیستم بر اساس مدل InVEST (مطالعة موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 327-342
فاطمه محمدیاری

2.

ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403
مریم ذوالفقاری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا کامیاب

3.

ارزیابی پیامدهای تغییرات کاربری زمین روی خدمات اکوسیستم در منطقه ‌شهری غرب تهران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 121-140
هاشم داداش پور؛ نیکی مهدوی

4.

ارزیابی نقش شهر اسفنجی به‌عنوان شهری سبز-آبی در ارتقاء سطح خدمات اکوسیستم شهر شیراز

دوره 11، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 133-153
محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ ابراهیم عسگری

5.

برآورد سناریو محور نیاز آبی اکوهیدرولوژی تالاب ها در جهت توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی تالاب کجی نمکزار نهبندان)

دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 217-238
محمد حسین صیادی؛ الهام یوسفی روبیات؛ الهام چمانه پور

6.

بررسی اثرهای تغییرات کاربری/ پوشش اراضی منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی با استفاده از تصاویر سنجش از دوری

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 317-333
غدیر عشورنژاد؛ فرشاد امیراصلانی؛ مجید کیاورز مقدم؛ آرا تومانیان

7.

بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز

دوره 21، شماره 4، دی 1398، صفحه 337-351
مجتبی خزائی؛ علیرضا تاب

8.

بررسی روابط متقابل خدمات اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی با برابری جنسیتی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 22-31
فاطمه صفوی؛ شقایق ذوالقدری؛ نگار عبدالحسینی؛ فاطمه تیموری

9.

بررسی شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر سواد غذا در میان خانوارهای روستایی، با تاکید بر نقش میانجی امنیت غذایی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 871-887
بهاره زارعی منش؛ راضیه نامدار

10.

بهگزینی کاربری اراضی با رویکرد خدمات اکوسیستم به کمک برنامه ریزی خطی

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 697-713
مریم سعیدصبائی؛ عبدالرسول ماهینی؛ رضا غریبی؛ الناز سعیدصبائی

11.

تدوین راهکارهای مؤثر در دستیابی به کسب و کار پایدار مبتنی بر کارکرد گردشگری مراتع

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 259-269
لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی

12.

تعیین محتوی ذخیره کربن در مخزن های مختلف تحت کاربری های متفاوت در منطقه میاندوآب با استفاده از دورسنجی و مدل InVEST

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403
بهمن ویسی نبی کندی؛ فرزین شهبازی

13.

چارچوبی مشارکتی به مفهوم زیبایی‌شناسی چشم‌انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم (مطالعة موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 671-693
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

14.

مدل‌سازی خدمات تولیدی اکوسیستم (تولید آب) در حوضۀ آبخیز طالقان میانی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 411-419
مرجان شفیع زاده؛ محمدعلی زارع چاهوکی

15.

مدلسازی گرادیان مکانی خدمت اکوسیستمی تولید آب با ‏InVEST‏ در‎ ‎زیرحوزه‌های شمالی استان کرمان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-81
ملیحه عرفانی؛ َشریف جورابیان شوشتری؛ طاهره اردکانی؛ فاطمه جهانی شکیب

16.

مدل‌سازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب‌ سطحی در حوضۀ آبریز هراز

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 475-489
زهرا املائی؛ شراره پورابراهیم؛ مجید مخدومسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب