1.

بحثی در مورد افعال ضمیرساخت

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 35-53
محمدحسن جلالیان چالشتری

2.

پیشنهادهایی دربارۀ خوانش برخی عبارات یادگار زریران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-122
میثم محمدی

3.

خوانش جدید کتیبة پهلوی در کوه حسین (نقش ‌رستم 4)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 99-113
محمد جواد اولادحسین؛ مجتبی دورودی

4.

روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 49-72
فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی

5.

فعل و وابسته‌های آن در ساخت کنایی در کردی و قیاس آن با فارسی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 73-86
چتین تاش؛ محمود جعفری دهقی

6.

کارکرد دینی و سیاسی ایزدبانو اناهیتا در عصر ساسانی براساس نوشته های فارسی میانه

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-22
شیماء جعفری دهقی

7.

نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 577-592
مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی

8.

یک ساخت ناشناختۀ فعل التزامی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 125-136
سید احمد قائم مقامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب