1.

بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 150-181
منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی

2.

بررسی پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401
عبدالحسین کلانتری؛ سید حمیدرضا بطحایی

3.

بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیر مجموعۀ وزارت نفت)

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 205-228
محسن علیزاده ثانی؛ سهیل نجات

4.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

5.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تأکید بر رویکرد نخبه‌گرایی (1385-1284)

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 1-30
محسن کوشافر؛ علی ساعی

7.

خروج نخبگان علل و راهکارها

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-28
مجتبی حسینی فرد؛ علی پور بهروزان

8.

سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران

دوره 7، شماره 2، مهر 1391
محمود اسعدی

9.

فرهنگ سیاسی علمای سنتی دوران مشروطه؛ با تاکید بر آرای شیخ ابوالحسن نجفی‌مرندی و محمدحسین تبریزی

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 63-100
صابر جعفری کافی آباد

10.

کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
کیومرث اشتریان

11.

مقایسه نقش رضاشاه و آتاتورک در توسعه سیاسی ایران و ترکیه

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 77-99
محمد فرهادی؛ علی کاظمی

12.

نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384
امیر ملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب