1.

بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 150-181
منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی

2.

بررسی پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 143-168
عبدالحسین کلانتری؛ سید حمیدرضا بطحایی

3.

بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیر مجموعۀ وزارت نفت)

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 205-228
محسن علیزاده ثانی؛ سهیل نجات

4.

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری

5.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تأکید بر رویکرد نخبه‌گرایی (1385-1284)

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 1-30
محسن کوشافر؛ علی ساعی

7.

خروج نخبگان علل و راهکارها

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-28
مجتبی حسینی فرد؛ علی پور بهروزان

8.

سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران

دوره 7، شماره 2، مهر 1391
محمود اسعدی

9.

فرهنگ سیاسی علمای سنتی دوران مشروطه؛ با تاکید بر آرای شیخ ابوالحسن نجفی‌مرندی و محمدحسین تبریزی

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 63-100
صابر جعفری کافی آباد

10.

کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
کیومرث اشتریان

11.

مقایسه نقش رضاشاه و آتاتورک در توسعه سیاسی ایران و ترکیه

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 77-99
محمد فرهادی؛ علی کاظمی

12.

نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384
امیر ملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب