1.

آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 1-12
محمود جعفری دهقی

2.

آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-64
حسن ستاری ساربانقلی

3.

آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94
سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی

4.

آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
بهزاد قادری سهی؛ زهرا جان نثاری لادانی

5.

بررسی متن گرایانۀ فلسفۀ سیاسی افلاطون

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 893-912
احمد خالقی؛ داود پرن

6.

زایش روایت؛ زدایش پادآرمانشهر/ زیستن با (پاد)آرمانشهر آخرین انار دنیا (2002) و وقت تقصیر (1383)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 171-199
محمد راغب

7.

ژاک لاکان و خیال سیاسی

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 865-839
حسین معین آبادی؛ رسول تقی زاده

8.

شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 79-99
محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی

9.

نووارگی، نوآوری و نوپردازی سالهای نخستین قرن چهارده هـ.ش.? میرزاده عشقی سه تابلو و آرمانشهر

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 93-104
سیدمحسن حبیبی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی

10.

نیل به بهشت درون

دوره 11، شماره 32، مرداد 1385
سیما محرمی زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب