1.

آنومنی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
احمد رجب زاده؛ مسعود کوثری

2.

اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 205-224
ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی

3.

ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران (کوی سیزده آبان)

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376
دکتر منوچهر طبیبیان

4.

ارزیابی تطبیقی دیدگاه‌های کانت و میل دربارۀ منزلت انسانی و حقوقی زنان

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 143-162
سید علی محمودی

5.

ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهر وندان از آن در شهر کرد

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
جمال محمدی؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ منصور ابافت یگانه

6.

بررسی تطبیقی مفهوم شهروندی از منظر فارابی، السدیر مک‌اینتایر و جان‌ رالز

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 35-48
محمدحسین نوروزی؛ جواد نظری مقدم

7.

تبارشناسی سوژۀ زن ـ شهروند مقارن مشروطه

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-121
غلامرضا معروف؛ نادر شایگان فر

8.

سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 427-443
احمد پوراحمد؛ امین صفدری مولان؛ راضیه تیموری

9.

شناسایی مؤلفه‌های شهروندی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 117-132
مجید حیدری کوشکنو؛ حامد فلاح تفتی؛ مسعود احمدخانی

10.

فضای شهروندمدار، رویکردی نوین در تحقق توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 431-448
زیبا پرنون؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ محمدحسن پاسوار؛ جمیله توکلی نیا

11.

مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 759-776
نادر مردانی؛ غلام سخی اکبری

12.

معماری شهری و حقوق شهروندی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1565-1582
حمیدرضا آرامی؛ محمود حکمت نیا؛ مهدی محمودی کامل آباد

13.

نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 164-149
احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی؛ شیده روزبه تهرانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب